BejelentésMEGTERVEZETT JÖVŐ
Előre magyarázat, utólag magyarázkodás.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSI FORMA

ADÓ- ÉS JÁRULÉKMENTES JUTTATÁSI FORMA

A biztosítási díj, adó- és járulékmentes juttatás mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről. (Szja tv. 1. sz. mell. 6.3.)

CAFETERIA lehetséges eleme

Könnyen beilleszthető elem meglévő vagy új cafeteria rendszerbe, így tovább növelhető az alkalmazottak elkötelezettsége. A kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás - díjának adómentessége miatt - 1x-es szorzójú elemként viselkedik.

KÖLTSÉGKÉNT ELSZÁMOLHATÓ

A munkavállalóra, vezetőre, személyesen közreműködő tagra, egyéni vállalkozó alkalmazottjára kötött életbiztosítás rendszeres és eseti díja a vállalkozás érdekében felmerült költség. A rendszeres díj egy évre előre is befizethető, míg esetileg díjak bármikor beérkezhetnek. Az éves, féléves és negyedéves díj aktív időbeli elhatárolással, az eseti díj elhatárolás nélkül, adott tárgyévben költségként elszámolható, magánszemély kedvezményezettsége esetén. (Tao tv. 3.sz. mell. B.8.)

VÉGREHAJTÁS ALÓLI MENTESSÉG

Az életbiztosításban elhelyezett összeg mentes a végrehajtás és az APEH inkasszó alól.(Vht. 92.§ b))

MAGÁNSZEMÉLY RÉSZÉRE ÁTRUHÁZHATÓ

Már a szerződéskötést követő 3 év múlva, a szerződői jogok átadása után a biztosított élhet a szerződői jogokkal, folytathatja a díjfizetést ugyanazon vagy más összeggel, de igény szerint vissza is vásárolhatja a szerződést, kivonhatja a szerződésben lévő összeg egy részét vagy díjmentesítheti a szerződést.

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUMI ÁLLÁSFOGLALÁS

A termékre a Biztosító a KPMG nemzetközi könyvvizsgáló és adótanácsadó céggel közösen a csúcsminisztérium számára feltételes adómegállapítást is benyújtott. Az adómegállapítási kérelemmel megegyezően, a pontos számviteli-adózási elszámolást a KPMG által - és a feltételes adómegállapításokban megfogalmazott korábbi pénzügyminisztériumi állásfoglalások ismeretében is - készített hivatalos tájékoztató és útmutató segíti.

A BEFEKTETÉS SZABADSÁGA

A biztosítási szolgáltatás a teljes életre (halál esetére) szóló biztosítási védelmen túlmenően, a termék sajátosságai következtében speciális befektetési lehetőségeket is tartalmaz. Az alapkezelő által kezelt hazai és luxemburgi befektetések közül szabadon választható meg, hogy milyen portfoliót épít fel az adott cég, illetve magánszemély.

KEDVEZŐ KÖLTSÉGSZERKEZET

A termék a piacon lévő unit-linked biztosításoktól eltérően igen kedvező és átlátható, egyszerű költségszerkezettel rendelkezik. A rendszeres díjakra nincs vételi-eladási árfolyam különbség, nincs gyorsított költséglevonás kezdeti egységek révén, léteznek viszont ingyenes váltási lehetőségek az eszközalapok között. A valóban alacsony költségeket mutatja, hogy a Magyar Biztosítók Szövetsége égisze alatt bevezetett TKM (Teljes Költség Mutató) értéke kategóriájában a legalacsonyabbak között van a biztosítási piacon. (http://mabisz.hu/tkm_f.html)

SZÉLESKÖRŰ LEHETŐSÉGEK

A termékkonstrukcióban a szerződőként megjelenő gazdasági szervezet avagy egyéni vállalkozó, illetve a biztosítottak az alapszolgáltatáson túl igény szerint széles körű biztosítási védelmet is választhatnak, illetve különböző élethelyzetekhez igazított biztosítási csomagok is elérhetőek számukra.

RUGALMAS FELTÉTELEK

A szolgáltatás úgy került kialakításra, hogy a szerződés tartama alatt már az első években is rugalmasan alakítható. Például amennyiben a szerződőnek a likviditási, gazdasági, gazdálkodási vagy egyéb okok miatt szükséges lenne a befizetéseinek szerződésen belüli átrendezésére vagy akár részbeni kivételére, úgy azt könnyedén megteheti, és a szerződés alakulását akár interneten keresztül is követheti.

SZOLGÁLTATÁSI KÖR BŐVÍTÉSE

A szolgáltatás az első 3 évet követően úgy nevezett tartamos szerződéssé változtatható igény szerint. Ennek következtében a haláleseti szolgáltatások mellé egy megtakarítási elem kerül, amelynek alapját a mögöttes eszközalapokra vonatkozó árfolyamok által meghatározott befektetési egységek napi értéke képezi. A transzformáció különlegessége, hogy a szolgáltatás által nyújtott egyéb jövedelem esetében mégis alkalmazhatóvá válnak a kamatjövedelemre vonatkozó szabályok is.

MIRE NEM HASZNÁLHATÓ FEL

A pénz vagy pénzhelyettesítő eszköz formájában kifizetésre kerülő munkabér, osztalék vagy prémium helyett nem adható életbiztosítás. Ez utóbbi célja egyértelműen a juttatásban részesülő biztonságának növelése, amely azonban - adott esetekben - konkrét jövedelemben testesülhet meg. Nem csak és kizárólag befektetési szolgáltatást nyújt, a termék lényege a biztosítási védelem. 

NEM SZÁMOLHATÓ EL KÖLTSÉGKÉNT A DÍJ

A díj abban az esetben nem számolható el költségként, ha a biztosított lemond a kedvezményezett jelölésének jogáról, vagy előre hozzájárul, hogy a cég beleegyezése nélkül gyakorolja a maradékjogokat, illetve ha a kedvezményezett a szerződő cég, mivel ebben az esetben a végleges vagyonvesztés követelménye nem valósul meg.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!